S čím přicházíte aneb čeho všeho je možné se počas tantra sezení dotknout?

Co mě zajímá v úvodním rozhovoru s Vámi a možné impulsy pro návštěvu tantra masáže:

Jste na masáži poprvé?

Jste už po desáté, a máte pro mně specifické instrukce, na co se máme zaměřit?

Přejete si od masáže relax a odpočinek?

Chcete poznat něco nového?

Chcete se dozvědět více o svém těle, a naučit se s ním lépe pracovat?

Chcete rozšířit možnosti a zvýšit intenzitu svého intimního prožitku?

Ženy, chcete  objevovat svou sexualitu, radovat se z ní a poznat orgasmus?

MUŽI: Chcete poznat sílu a blaženost celotělového orgasmu bez ejakulace? Trápí vás chybějící erekce nebo neovládaná ejakulace?

Chcete získat lepší přístup ke svému tělu, přijímat ho s láskou?

Chcete se naučit více vnímat, zvýšit svou citlivost a požitek?

Chcete rozvinout a obohatit svou i partnerskou intimitu?

Chcete podpořit léčení psychických i fyzických zranění a traumat (zneužití, deprese, sebedestrukce, nevěra, těžké porody a operace, stud a vina apod.)?

Přejete si posílit své zdraví a psychickou pohodu?

Chcete si vyjasnit určité otázky v životě, vztazích, práci...?

Chcete posílit své projekty, vztahy, záměry...?


Ve všech případech může tantra masáž být významnou podporou a katalyzátorem dalších pozitivních změn.

Když znám Váš záměr, můžu lépe vyladit a nasměrovat sezení s Vámi.


Autentická tantra masáž má mnoho rovin, na kterých Vám může být prospěšná:
 

1/ DUŠEVNÍ POHODA A ZDRAVÍ: Relaxace, uvolnění, odplavení stresu + načerpání nové životní síly, radosti a optimismu.

2/ SEBEPŘIJETÍ: Pozitivní vztah k vlastnímu tělu a prožívání. Rozpouštění sebeodmítání po fyzické i psychické stránce - pocitů studu, viny apod.
 

3/ LÉČENÍ TĚLA I DUŠE: Probuzení vitality podporuje léčení nemocí, úrazů a celkové zlepšení zdraví. V těle se aktivuje radost a láska, a významně přispívá ke zlepšení psychického zdraví a pohody - od podpory při léčení depresí po “prosté” zlepšení nálady. Odráží se okamžitě i v zlepšení kvality mezilidských vztahů.

4/ POSÍLENÍ URČITÝCH KVALIT V SOBĚ: Energii z masáže můžete využít například k tomu, abyste podpořili lásku ve svém životě, osobní sílu, vyrovnanost a další.
 

5/ POSÍLENÍ ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ V ŽIVOTĚ (SEXUÁLNÍ MAGIE): Zcela praktické využití energie, která se uvolňuje při masáži. Ať už se Vaše přání týkají světa ducha či hmoty, práce s energií při celostní smyslné masáži může Vaše cíle podpořit.