Není jiný Bůh než Život

15.08.2012 13:13

"Osho, jak má člověk žít život ve svobodě?"

Moje poselství je velmi jednoduché: Žijte svůj život tak odvážně, jak jen to bude možné. Žijte ho plně, s nasazením, vášnivě, protože neexistuje jiný Bůh kromě života. Frederich Nietzche říká, že Bůh je mrtev. To není správné, protože Bůh v první řadě nikdy neexistoval. Jak tedy může být mrtvý? To život existuje, vždycky existoval a existovat bude. Dovolte si to - a opakuji to znovu: dovolte si být posedlí životem.

Ta takzvaná náboženství minula vás učí pravý opak. Říkají vám: "Odříkejte se." Já vám však říkám: "Oslavujte!" Oni život negují, popírají, já ho strvrzuji. Oni vám říkají, že život je něco špatného, iluzorního, a vytvářejí abstraktní představu Boha, který není ničím jiným než projekcí jejich vlastní mysli. A tu projekci pak uctívají. To je tak neinteligentní, tak navýsost hloupé, až se člověk diví, proč milióny lidí uvěřili takovému holému nesmyslu. To, co existuje, je popířáno ve jménu toho, co je pouhou abstrakcí myšlení. Bůh je jen slovo, ale oni vám říkají, že Bůh je skutečný. 

To život je skutečný: cítíte ho bít ve svém srdci, pulsovat v krvi, je všudypřítomný - v květinách, v řekách, ve hvězdách. A oni říkají, že to všechno je jen "májá", pouhá iluze. Říkají, že to všechno je stvořeno ze stejné látky jako vaše sny. A vytvářejí Boha - samozřejmě, každý si vytváří Boha podle svých vlastních představ. Na světě jsou tisíce Bohů.

Záleží to na vaší představě. Můžete si vytvořit Boha se čtyrmi hlavami anebo s tisíci rukou. Záleží to na vás, je to vaše hra. 

Říkám vám, život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život. Tak si tedy dovolte být posedlí životem ve všech jeho formách, barvách, rozměrech - v celém spektru duhy, ve všech jeho tónech. Pokud se vám tahle jednoduchá věc podaří... Je to jednoduché, protože je to jen otázka nezasahování. Nepoháňejte proud řeky, nechte ho, ať vás odnese až do moře. Už je na cestě. Uvolňete se, nebuďte napjatí a nepokoušejte se o to být duchovní. Nevytvářejte žádné dělítko mezi hmotou a duchem. Existence je jen jedna, hmota a duch jsou jen dvě strany téže mince. Relaxujte, odpočívejte a nechte se unášet proudem.

Riskujte, nesmlouvejte, a dozvíte se víc o Bohu, protože každý správny hráč musí umět riskovat. Představte si jeho vzrušení, když vsadil všechno a čeká... co se stane teď? A právě v tu chvíli se může otevřít okno. Tahle chvíle může způsobit přeměnu vašeho vnitřního uspořádání.

Buďte opilí, zpíjejte se životem, tím vínem vaší existence. Nezůstavejte střízliví. Střízliví lidé jsou jako mrtvoly. Pijte víno života. Má v sobě tolik poezie. tolik lásky a tolik šťávy. V kteroukoli chvíli můžete přivodit jaro. Stačí když ho přivoláte a necháte do sebe vstoupit slunce, vítr a déšť.

Pro tohle moje poselství mě všichni duchovní zatracují. Domnívají se, že popírám Boha. Já Boha nepopírám. Já ho v provní řadě ukazuji v jeho skutečné perspektivě, oživuji ho, přivádím ho blíž k vám, blíž než je vaše vlastní srdce - protože on je vaše pravé bytí, nic odděleného, nic v nedohlednu, nic někde na nebi, ale teď a tady. Pokouším se zničit právě onu představu "tam a potom". Moje představa je "tady a teď", protože neexistuje jiný prostor než tady, ani jiný čas než teď.