Barvy života

16.08.2012 22:33

Život je záhada, a není vždycky možné najít vysvětlení pro to, co se v nás děje a proč se to tak děje. Tak za prvé, proč jsme na světě? Na to neexistuje žádná odpověď. Proč se v nás najednou probudí láska, aniž bychom byli předem upozorněni? Na to nemáme žádnou rozumnou odpověď. Proč se nám květ růže zdá být nádherný? To si neumíme vysvětlit.

Každý ve svém srdci touží žít svůj život plně, ale společnost mu to nedovoluje, kultura mu v tom brání, náboženství ho kontroluje, rodiče mu přistřihávají křídla. Všude kolem se najdou lidé, kteří mají zájem na tom, abyste nežili plně.

Namísto toho, abyste se něčeho báli, žijte láskou. Naplno!

Jen láska vás může obohatit. Strach zmrzačuje, paralyzuje, a čím víc se necháte paralyzovat, tím větší budete mít strach, je to jako začarovaný kruh. Láska vám dá křídla, pomůže vám uvolnit se, dá vám odvahu žít v mnoha rozměrech. Láska vám poskytne veškeré rozpětí života, je mnohorozměrná. Láska je jako duha, ktrá hýří všemi barvami života. A tak tedy zaprvé: zbavte se strachu a víc a víc vstřebávejte lásku; nahraďte obavy láskou.

A za druhé: myslete na nebe, na jeho nekonečnou svobodu, na její bezbřehost. Nezabývejte se maličkostmi, trivialitami. Strach vždycky myslí na triviality, láska nikdy. Láska je ochotná obětovat všechno; láska se zabývá jen nesmírností. Láska je jako orel ve větru, který se vydal objevit neznámé.